poniedziałek, 5 grudnia 2016

Ferdynand Ruszczyc
Ferdynand Ruszczyc - szlachcic polski - urodził się w 1870 roku w Bohdanowie.
Do 13 roku życia uczył się w rodzinnym domu - zgodnie ze staropolskim,
szlacheckim zwyczajem.
W roku 1883 rozpoczął naukę w gimnazjum w Mińsku, równolegle ucząc się rysunku.
Naukę ukończył w roku 1890. W tym samym roku rozpoczął studia w Petersburgu na wydziale...
prawniczym. Niemniej nadal uczył się także malarstwa i rysunku, ucząc się w jednej z najlepszych
uczelni sztuki, na petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych ( jako wolny słuchacz ).
Dwa lata później zrezygnował ze studiów prawniczych i zdał na ASP w Petersburgu,
które kontynuował w latach 1892 - 1897. Uczył się między innymi od Iwana Szyszkina.
W ramach studiów podróżował - m.in., na Krym, do Francji, Włoch i do Szwecji.
Jego debiut artystyczny, to wystawa prac dyplomowych na ASP w roku ukończenia studiów.
Od roku 1900 prace artysty były prezentowane na corocznych Salonach tej Akademii.

Po ukończeniu studiów wyjeżdża do domu rodzinnego, ale mimo powrotów do domu, wciąż
podróżuje, odwiedzając wiele miast Europy - m.in. Monachium, Berlin, Paryż, Wenecję... 
Za to pierwszą wystawę indywidualną miał w Wilnie, w roku 1899, z miastem tym wiązał też
w kolejnych latach sporo czasu - udzielając się pedagogicznie, lub współpracując z miejskim
teatrem. Od roku 1900 jest członkiem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". 

Od roku 1904 zostaje profesorem warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, a trzy lata później
przejął zarządzanie katedrą pejzażu na ASP w Krakowie.


W czasie I Wojny Światowej w rodzinnym domu w Bohdanowie stacjonowały wojska
niemieckie, zaś po wojnie majątek zajęły rewolucyjne wojska radzieckie.
Ruszczyc uczestniczył w walkach o wyzwolenie Wileńszczyzny, w ramach tzw., Armii Ochotniczej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ( od roku 1919 ), uczestniczył w organizacji
i czterokrotnie był dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego...
Od 1932 roku - w wyniku choroby jest częściowo sparaliżowany, a pod opieką rodziny tylko
w niewielkim stopniu odzyskuje sprawność, co pozwala mu nadal malować...
W roku 1935 otrzymuje tytuł profesora honorowego tej uczelni, z rąk Prezydenta RP,
Ignacego Mościckiego. Rok później ( 1936 ) umiera w domu rodzinnym w Bohdanowie.

Ferdynand Ruszczyc, najogólniej rzecz biorąc, był pejzażystą. W jego stylistyce zauważyć
można dwie - jakby równoległe tendencje - z jednej strony pozostaje wierny akademickiemu
malarstwu, realizmowi treści, z drugiej..., wiele z jego kompozycji jest niepokojąco dynamicznych,
ekspresyjnych, a nietypowe skróty perspektywy i często burzliwa aura sprawiają, iż można też
o nim pisać jako o romantyku...
Dużo można by pisać..., ale, jak już kilka razy wcześniej, zamiast rozwodzić się nad moimi
odczuciami, wolę zaprezentować po prostu twórczość artysty:   
******************

W najbliższym czasie zamieszczę jeszcze kilka artykułów o malarstwie polskim..., 
by w kolejnych postach zająć się mistrzami zachodniego malarstwa, oraz bardziej 
osobistymi inspiracjami poszczególnymi obrazami, w wznowieniu serii...,
esejów "krytycznych"...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz